Zaznacz stronę

Jak uważniej słuchać?

Jak uważniej słuchać? Aby uważnie słuchać drugiej osoby dobrze zacząć od szczerej intencji i skierowania uwagi na odbiorcę. To, co wspiera uważne słuchanie (nie tylko innych, ale  też siebie) to wyciszenie myśli, zwolnienie tempa rozmowy, empatyczne nastawienie...

Co utrudnia komunikację?

Co utrudnia komunikację? Zgodnie z NVC (Porozumienie Bez Przemocy wg M.B. Rosenberg) czynnikami utrudniającymi komunikację lub wręcz nazywanymi odcinającymi od życia są komunikaty, które blokują empatię i odłączają od stanu współodczuwania.  Należą do nich: osądy...

NVC – komunikacja bez przemocy

NVC – komunikacja bez przemocy O tym, jak ważna jest komunikacja, wie chyba każdy. Sposób, w jaki komunikujemy się z otoczeniem, ma znaczący wpływ na to, jaką reakcje wywołujemy u swojego odbiorcy. Nietrudno stwierdzić, że będąc miłym, możemy w zamian oczekiwać...

Świadoma komunikacja

Świadoma komunikacja Podstawową funkcją komunikacji powinno być wzajemne informowanie się, podzielanie ważnych informacji, budowanie bliskości i zaufania. Aby komunikacja była sprawna konieczne jest zaufanie, że druga strona nie chce nas oszukać. Istotna jest równiez...