Zaznacz stronę

Kwantowa teoria emocji

Jak ma się teoria fizyki kwantowej do emocji? Jak rozwijała się nauka a w raz z nią pojmowanie otaczającego nas świata? Poznaj kilka ciekawych faktów, które przybliżą Cię do lepszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości. 

Zacznijmy od Newtona…  

Postulaty fizyki mechanicznej Newtona zakładały, że materia i umysł nie są ze sobą połączone – materia mogła mieć wpływ na umysł, ale już sam umysł, nie był wiązany w jakikolwiek sposób z materią. To, co materialne dotyczyło badań naukowych, a tematy dotyczące umysłu wyrażane były poprzez religie i systemy wierzeń.
Newton udowodnił, że materia jest mierzalna i przewidywalna, ponieważ podlega zdefiniowanym prawom.
Powszechny był determinizm: wiara w to, że ludzki los jest przesądzony. Nie brano pod uwagę wolnej woli ludzi, a same myśli i działania nie miały znaczenia. Dawało to możliwość łatwiejszego sprawowania władzy i wywoływało, poczucie bycia ofiarą, brak możliwości wpływu na przytrafiające się wydarzenia, wyłączne podleganie prawom rządzącym światem i tym samym brak możliwości wpływu na życie. 

Ale jak wszystko, niegdyś oczywiste teorie, są dziś chętnie podważane przez naukowców. I tak poniższe postulaty fizyki kwantowej zrewolucjonizowały to, jak funkcjonuje dzisiejszy świat.  

Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.

Issac Newton

1. Wszystko jest energią:
Jedną z najbardziej znanych postaci szerzącą zasady fizyki kwantowej jest A. Einstein. Mówił on o tym, że materia i energia to to samo, a zatem wszystko jest energią. Badana wskazują na to, że materia składa się w 99,99999% energii i tylko 0,00001% masy. Fizyka kwantowa zakłada, że wszystko jest energią i czystym potencjałem. Oznacza to, że energii nie można zniszczyć a jedynie zmienić jej formę. Energia znajduje się w ciągłym ruchu. Fizyczne przedmioty znajdujące wokół nas składają się z cząstek, które wibrują na podobnych częstotliwościach: energia przybiera kształt za pomocą prawa przyciągania (podobna energia przyciąga podobną a odpycha tą na innych częstotliwościach). Gdy zgromadzi się odpowiednia ilość energii o podobnych wibracjach, tworzy fizyczną, widzialną formę. W ten sposób energia materializuje się (tworzy tzw. masę). 

2. Wszyscy jesteśmy połączeni:
Według fizyki kwantowej czas i przestrzeń nie istnieją, energia jest wszędzie i nigdzie, co oznacza nieskończoność ilości wymiarów, możliwości i prawdopodobieństw tworzenia rzeczywistości.
Oznacza to, że ta sama energia łączy wszystkie elementy z naszego otoczenia, wszyscy i wszystko, jest zanurzone w tym samym polu kwantowym. Innymi słowy, granice postrzegane w świecie fizycznym, na poziomie kwantowym nie istnieją. Wszyscy jesteśmy zbudowani z tej samej energii i tym samym jesteśmy ze sobą połączeni na niewidzialnym, energetycznym poziomie. Różnimy się dzięki innym wibracjom, które wytwarzamy.
Inne spojrzenie na to jak ludzie i pole kwantowe są połączeni to teoria nielokacji, wskazująca na to, że jedna cząstka niegdyś połączona z inną, może oddziaływać na nią, nawet gdy ta, znajduje się w innej części wszechświata (stąd też możliwość uzdrawiania poprzez pozytywną intencję własnego dzieciństwa). Sugeruje to, że wszyscy jesteśmy połączeni i to, co robimy innym, robimy samym sobie także w innym wymiarze czasu i przestrzeni. 

3. Tworzymy swoją rzeczywistość:
Według naukowców materia istnieje wyłącznie wtedy, gdy jest obserwowana. Małe cząstki składowe materii, w przeciwieństwie do dużych obiektów fizynych, wykazują dużą nieregularność – podczas obserwacji części składowych atomów naukowcy zaobserwowali, iż cząstki te raz są widoczne, a raz znikają. Zjawisko to nazwane efektem obserwatora, polega na tym, że cząstki materii (czyli tak naprawdę energia) znajdują się w stanie czystego potencjału i czekają na uformowanie przez obserwatora.
Czyli atomy przybierają kształt, kiedy skupiona jest na nich uwaga, podczas gdy nieobserwowane powracają do stanu czystej energii i potencjału. Świat obserwowany stwarzany jest poprzez skupianie na nim uwagi.
I tak w zależności od naszych filtrów (systemów wierzeń, przekonań) my sami emanujemy wibracjami, które tworzą (dosłownie materializują) naszą rzeczywistość. Świat materialny tworzony jest poprzez obserwatora, dla którego granice stanowią wcześniej wspomniane filtry, a te z koleji najczęściej przekazywane są z pokolenia na pokolenie w kodzie DNA lub zostają wyuczone w drodze radzenia sobie z rzeczywistością (więcej na temat ewolucyjnego podejścia do emocji piszę tutaj).  

Powstrzymuje Ciebie nie to kim jesteś, lecz to kim myślisz, że nie jesteś.

Denis Waitley

Świadoma zdolność tworzenia rzeczywistości
Inne spojrzenie na fizykę kwantową sugeruje, że tak jak wszystko we wszechświecie jesteśmy zanurzeni w morzu informacji w wymiarze poza czasem i przestrzenią fizyczną. Pole kwantowe jest niewidocznym potencjałem.
Wskazuje to, że świat fizyczny nie jest samą materią, lecz raczej polem energii wypełnionym informacjami o określonych wzorcach częstotliwości.
Innymi słowy, wszystko to, co fizyczne emituje specyficzne wzorce energetyczne, a energia ta jest tym samym przekaźnikiem informacji.
Tak samo nasze ciało wibruje na określonych częstotliwościach, tworząc wspomniane wzorce energetyczne. Emocje to manifestacja energii. Każda energia to określona częstotliwość,  a każda częstotliwość niesie informację. Za pomocą swoich myśli i uczuć wysyłamy i otrzymujemy informacje. Jako istoty jesteśmy świadomością używającą ciała i mózgu do wyrażania różnych poziomów świadomości (wg D. Hawkins).
Nasz umysł jest świadomością, która również jest energią. Sama energia ma świadomość. Zatem jesteśmy świadomą materią i mamy zdolność wpływu na energię (czyli materię), a czynimy to poprzez myśli i uczucia.
Skoro energia posiada świadomość i ma zdolność samoorganizowania się (np: materializuje się w postaci komórek i tkanek w naszym ciele), można nazwać ją niewidoczną inteligencją. Ta sama energia kontroluje wzrost drzew, jak również odpowiada za pompowanie krwi w naszym ciele. Oznacza to, że inteligencja jest wszechobecna, towarzysząca wszystkiemu, obserwująca, a uczy się poprzez ludzkie doświadczenie, ewoluuje. Jest niczym rozrastający się, ekspandujący matrix.
Inteligencja jest świadomością zarówno obiektywną jak i subiektywną (indywidualną świadomością poszczególnej jednostki, posiadającej wolną wolę i samoświadomość). W tej rzeczywistości subiektywny umysł ma wpływ na obiektywny świat, ponieważ poprzez własną ekspansję przyczynia się do rozwoju świadomości obiektywnej. Taka zmiana odbywa się poprzez zmianę na poziomie umysłu (myśli). Aby mógł następować postęp, konieczne jest również dostrojenie odczuć (emocji) do wyższych wibracji inteligencji obiektywnej i dopuszczenie do głosu intuicji, będącej wewnętrznym głosem inteligencji każdej jednostki.

„Intuicyjny umysł jest świętym darem, a rozumny umysł jest wiernym sługą. Stworzyliśmy społeczeństwo, które szanuje sługę i zapomniało o darze. Intuicję można nazwać „wiedząc, nie wiedząc, dlaczego" , "myśląc sercem" lub "przeczuciem".

Albert Einstein

Fizyka kwantowa w życiu
Skoro wszystko jest energią, nietrudno stworzyć analogię do tego, że myśli oraz emocje również są energią i wytwarzają wibracje. Wibracje myśli i emocji z łatwością można odczuć w ciele, wystarczy przenieść uwagę do swojego wnętrza i wsłuchać się w jak energia życia pulsuje w ciele.
Mimo, iż zarówno myśli jak i emocje są niewidzialne, to wibrują na określonych przez nas samych częstotliwościach. W świecie, którym żyjemy, choć często nie jesteśmy tego świadomi, mamy wolną wolę do decydowania jak w danym momencie się czujemy oraz tego na jaki temat myślimy. Nie bez powodu, mówi się, że jesteśmy kowalami swojego losu.

I tak, na podstawie prawa przyciągania doświadczamy zdarzeń o podobnych częstotliwościach – częstotliwościach emocji, które nosimy w sobie. Często mówi się, że “nieszczęścia chodzą parami”. Prawda jest taka, że emanując określoną energią (emocjami), nie sposób przyciągnąć do swojego doświadczenia sytuacji z przeciwnego bieguna (pozytywny vs negatywny), gdyż leżą one po skrajnie przeciwnych krańcach. Aby tego dokonać, należy najpierw zmienić częstotliwość w ciele, czyli zmienić odczucia – innymi słowy wpłynąć na swoje myśli i emocje. Choć nie zawsze jest to łatwe i wymaga praktyki, to warto budować świadomość na temat swoich myśli i emocji oraz tego jak nimi zarządzać, aby przyciągać więcej pozytywnych wydarzeń do swojego życia. 

Powyższa teoria ma jeszcze dodatkowe uzasadnienie naukowe. W mózgu uruchamia się sieć neuronów, gdy zostaje pomyślana myśl i tym samym wytwarza się ładunek elektryczny. Jeśli myśli wywołują dodatkowo reakcję chemiczną, w ciele pojawiają się emocje i wytwarza się pole magnetyczne. Pole elektromagnetyczne odpowiadające samopoczuciu, powstaje w wyniku połączenia się emocji i myśli. Określonym emocjom zatem odpowiadają specyficzne częstotliwości. Dla przykładu: wzniosłym emocjom takim jak miłość, wdzięczność, spokój czy kreatywność towarzyszą wysokie częstotliwości a emocjom stresu: strachu, złości towarzyszą niskie wibracje, gdyż dotyczą one innego poziomu świadomej intencji i energii. 

Jak ma się obfitość do emocji i fizyki kwantowej? 

Zacznijmy od tego, że obfitość może oznaczać dla każdego coś odmiennego, np: w zależności od hierarchii wartości danej jednostki. I tak, dla jednej osoby obfitość może przejawiać się jako rodzina, stabilność, posiadanie pięknego domu a dla innej może to być zabawa, podróże, wolność, kariera ect.

Warto mieć świadomość, że obfitość dostępna jest nieustannie i ekspanduje wraz z ludzkimi potrzebami. W świecie niematerialnym potencjalna materializacja dostępna jest od razu w momencie, kiedy dana myśl zostanie wywołana. W kwantowej przestrzeni istnieje wielki zbiór potencjalnych możliwości dla każdej, pomyślanej prośby w momencie jej pojawienia się. Jednak, aby manifestować obfitość w swoim życiu, należy dostroić się energetycznie do wymarzonego stanu emocjonalnego, który towarzyszy posiadaniu danego obiektu fizycznego. Emocjonalnie odczuwać stan, zanim to, czego chcemy zmaterializuje się w wymiarze fizycznym. A na poziomie myśli wierzyć w to, że określony cel jest możliwy. Dobrą techniką jest zapisywanie oraz użycie wyobraźni, wizualizowanie tego o czym się marzy (czy to w głowie, czy używając vision board).

Co, jeśli z jakiegoś powodu nie następuje realizacja marzeń. Często w takich momentach wkraczają ograniczające przekonania, które blokują swobodny przepływ tego, na czym nam zależy lub brak ukierunkowanego, skoncentrowanego działania. Ale zdarza się i tak, że mimo ciężkiej pracy, nie jest możliwe osiągnięcie założonych rezultatów. Bywają czynniki zewnętrzne, na które ludzie nie mają wpływu mimo najszczerszych chęci i zamiarów. Jakby coś mówiło, że obrany kierunek nie jest tym właściwym. Co wtedy? Najlepiej odpuścić, poddać się nurtowi życia i zaufać, że łatwiej jest pozwolić sobie na odczuwanie pozytywnych emocji, zamiast frustrować się, na siłę próbować kontrolować i planować każdy szczegół życia. A marzenia zmaterializują się w formie, której nasz ograniczony umysł nie jest w stanie szczegółowo zaplanować. Najważniejszym wydaje się przebywanie w pozytywnych wibracjach (emocjach odczuwanych w ciele), ponieważ nie tylko następuje energetyczne dostrojenie do potencjalnej energii, ale też ma to wpływ na np: podejmowane decyzje, lepsze samopoczucie, bycie w harmonii w zgodzie ze sobą (bez kreowania oporu i oczekiwań, lub innych niepotrzebnych emocji blokujących przepływ obfitości).

Znajomość teorii fizyki kwantowej może posłużyć do bardziej świadomego i uważnego jej zastosowania oraz zrozumienia własnej postawy w kontekście praw działania świata. Jednak najważniejsza jest chwila obecna, to co tu i teraz. W danym momencie kryje się cały potencjał możliwości, a wracanie do przeszłości lub strach przed przyszłością, nieodwracalnie zabierają całe bogactwo pełnego doświadczania chwili obecnej.