Zaznacz stronę

Źródło motywacji

W tym artykule nie poruszam tematów: jak się motywować, co zrobić, aby osiągać cele. Proponuję, aby uważniej przyjrzeć się sobie, po to by zrozumieć własne źródło motywacji, tym co za nią stoi i uświadomić sobie, co może powodować jej brak. Będąc szczerym wobec siebie łatwiej dokonać wszelkich zmian. Nie jestem zwolenniczką siłowania się ze sobą i światem. Chociaż zdaję sobie sprawę, że czasami konieczne do zmiany, wyjście ze strefy komfortu, może być za takie uznawane. To jednak wierzę, że poprzez zwolnienie tempa, wyciszenie, medytację łatwiej dotrzeć do siebie: prawdziwego JA, niezmąconego bezrefleksyjnym pośpiechem, czy nawykowym myśleniem. W tej przestrzeni łatwiej jest przyjrzeć się prawdziwemu źródłu motywacji i poznać sens swojego działania. 

Zacznij od samoświadomości 

Przed pojęciem pracy z motywacją polecam sprawdzenie, czy określony cel rzeczywiście jest zgodny z naszą naturą i wartościami (o wartościach piszę więcej tutaj). Warto dokładniej przyjrzeć się planowanej zmianie. W tym punkcie dobrze zadać sobie pytanie: po co? Czy robię to dla siebie, czy dla innych? Jakie prawdziwe potrzeby stoją za tą zmianą/ za tym celem? Co mnie tak naprawdę motywuje? 

Świadomość potrzeb stojących za realizacją celu, bywa często ignorowana (o potrzebach emocjonalnych piszę więcej tutaj). Wydaje nam się, że kolejne auto, wycieczka spowoduje, że staniemy się lepszą osobą lub będziemy bardziej szczęśliwi. 

I o ile posiadanie rzeczy materialnych samo w sobie w niczym nie przeszkadza (a raczej sporo umożliwia), to jednak wyłączne dążenie do niego, może powodować uczucie pustki. Zazwyczaj nie chodzi o gromadzenie dóbr materialnych, sukcesy, prestiż, ale o poczucie jakie wydaje nam się, że one ze sobą przyniosą. Te wewnętrzne pragnienia bywają na ślepo realizowane w narzucony przez społeczeństwo sposób (np: poprzez rzeczy materialne, dążenie do określonego wyglądu, stylu życia). Brakuje im jednak refleksji na temat prawdziwego motywu stojącego, za spełnianiem pragnień.  

Przekonania źródłem motywacji 

Często zdarza się, że robimy coś, co jest wymagane przez środowisko, choć stoi to w sprzeczności z nami (np. nie potrafimy odmówić, bo nie wypada). Podejmujemy się realizacji pewnych założeń, nawet jeśli mogą okazać się początkowo uciążliwe. Oczywiste wydaje się, że wówczas i motywacja do działania, może być słaba. A stojące za nimi przekonania stają się niewspierające i uderzające w poczucie własnej wartości np: nie potrafię odmówić, bo boję się, że źle o mnie pomyślą lub nie mogę odmawiać, bo inni są ważniejsi. Bywa, że po pewnym czasie poddawanie się i rezygnacja z siebie staje się nawykiem. Robimy to, aby zadowolić innych, bo tak wypada. A narzucone zachowanie po pewnym czasie tak wchodzi w krew, że staje się naturalne. W ten sposób to się przekonania* i nawyki stają się nieuświadomionym źródłem motywacji. 

Wsłuchaj się w swoje ciało i emocje

Mimo, iż nawykowe działanie powoduje wyuczone reakcje to jednak nasze ciało oferuje nam informację zwrotną w postaci emocji. Warto śledzić odczucia w ciele, bo są one pierwszym sygnałem, czy coś nam służy, czy nie. Dobrze jest też przyjrzeć się pierwszej naturalnej reakcji, która zazwyczaj podpowiada, co najlepiej byłoby zrobić. Bywa, że działanie wbrew sobie wywołuje mocno odczuwalny wewnętrzny opór. Długotrwałe przebywanie w takim stanie może prowadzić czasem do agresji (często skierowanej do wewnątrz), niechęci, wycofania a w finalnym stadium nawet do depresji. Dlatego tak istotne jest, bycie świadomym siebie, stawianie granic wymaganiom, czy też przekonaniom innych. Istotne jest śledzenie własnych emocji, odnajdywanie i nazywanie swoich wartości, budowanie świadomości na temat tego, co najważniejsze. Wytrwanie w bliskości ze sobą i trzymanie się tego, mimo iż cena czasem może być wysoka (np: utrata starych znajomości). To w długoterminowym rozrachunku bycie lojalnym wobec siebie, przynieść może poczucie wewnętrznego spokoju, harmonii i wolności osobistej. 

Poznaj co, blokuje Twoją motywację 

Inny typ motywacji mogą przedstawiać sytuacje, w których mimo szczerych chęci i wielokrotnie podejmowanych prób oczekiwane zmiany nie pojawiają się. Widoczne jest to w powtarzających się sytuacjach np: dobieranie nieodpowiedniego partnera, brak awansu w pracy, kłótnie. Tu również zasadniczą rolę mogą odgrywać przekonania i nawyki (zwłaszcza wyniesione z okresu dzieciństwa). 

Choć początkowo motywacja do zmiany w powtarzających się, niekorzystnych sytuacjach może być wysoka, to jednak z powodu niepowodzeń, po pewnym czasie zaczyna stopniowo spadać. Wielu ludzi poddaje się i stwierdza, że może tak ma być, że pewnie nie da się lepiej, że “starych drzew się nie przesadza”. Ale to nie prawda, możesz zmienić swoją sytuację życiową, wymaga to jednak pokładów motywacji, ukierunkowanego działania a przed wszystkim odwagi do lepszego poznania siebie i wyjścia ze strefy komfortu. Tutaj nie mam na myśli robienie czegoś wbrew sobie na siłę, ale raczej poznawanie innych możliwości. Nauka nowej jakości życia. Same próby innego zachowania bywają czymś niewygodnym, bo są nowe i nieznane, stąd są poza strefą tego, co dobrze znane i komfortowe. 

Bywa, że zamknięci w swoim najbliższym otoczeniu, nie znamy innych opcji, możliwości, poddajemy się i zrzekamy z marzeń pod naciskiem innych lub pod wpływem porażki. Nie potrafimy współżyć w społeczeństwie jako indywidualna jednostka posiadająca własne odrębne zdanie, bo uważamy, że jeśli ktoś się z nami nie zgadza to jest wrogiem. A to bardzo mylne i zgubne, gdyż w ten sposób niepotrzebnie podporządkowujemy się i zatracony zostaje prawdziwy potencjał jednostki. To może znacząco wpływać na motywację do zmian. Ponadto, jako istoty funkcjonujące w społeczeństwie, zależy nam na akceptacji innych, po to by czuć przynależności i żyć w grupie zgodzie i harmonii z innymiDlatego poznanie siebie, swoich granic, wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i szacunku dla innych, którzy mają odrębne zdanie to podstawa do pracy nie tylko w poszukiwaniu własnego źródła motywacji, ale też swojego, właściwego miejsca w świecie. 

Klucz do motywacji 

W duchowym podejściu do człowieka mówi się, że prawdziwe źródło szczęścia pochodzi z wnętrza i jest niezależne od posiadania dóbr materialnych czy tego, co nas spotyka. Ludzie próbują wypełnić pustkę związaną z brakiem kontaktu ze sobą, tym co jest na zewnątrz: materialnymi przedmiotami, uznaniem, prestiżem, zamiast zwrócić się ku prawdziwemu bogactwu i obfitości w sobie. Jest to zapewne spowodowane brakiem świadomości, że można inaczej.

Na przeszkodzie osobistej wolności stać mogą oczekiwania innych, wymagania społeczeństwa, a nawet wielkie koncerny wmawiające nam potrzeby i zachęcające do zakupów. Jednak klucz do prawdziwego spełnienia jest wewnątrz nas.

Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co motywuje do zmian, czy są to narzucone przez społeczeństwo standardy i aktualne trendy, czy motywacja pochodzi z wewnątrz i pozostaje w harmonii z prawdziwym, autentycznym JA. Taka motywacja nie wypala, jest stanem któremu towarzyszy poczucie spełnienia, wewnętrznej wolności, wypełnionej nieograniczoną kreatywnością. 

*Z neurologicznego punktu widzenia, przekonania materializują się w ciele poprzez określone połączenia neurologiczne w mózgu. Zmiana przekonań wiąże się z nauką nowego sposobu myślenia i działania, który będzie w inny, nowy sposób łączył neurony w mózgu. Zatem wszystko to kwestia powtarzania i nauki, tak by stare reakcje zastąpić nowymi do momentu, w którym nie utrwali się to na tyle, że stanie się automatyczne i nawykowe.